Godinaa Oromiyaa
OBN Mudde 21, 2012 - Jiraattotni Godina Buunnoo Beddellee tokko tokko humni addaa Poolisii Oromiyaa Ummata Oromoo qofaaf Osoo hin taane Saboota Sablammootafi Ummattoota biyyattii tiifis wabiidha jedhan. OBN Amajji 04,2012- Godina Gujiitti weerrarri awwaannisaa mul’ate. Haalli yeroo amma baha Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanota akka Cinaksan, Gursumiifi gandoota baadiyaa Oromiyaa Barargee bahaa irraan uummata Oromoo irratti yakki waraanaz poolisoota maqaaf liyyuuhayilii Somaaliyaa jedhamaniifi mootummaa wayyaaneen hidhachiifamaniin gaggeeffamaa jiru dura uummatni Oromoo waan qabnuun dura dhaabbachuun of. Tajaajila Lammummaa hojiirra oolchuun dura sadarkaa Godinaa, Aanaalee fi Gandoota Oromiyaatti mariin hubannoo uumuu irratti xiyyeeffatee ni geggeeffamas jedhaniiru. Proojaktichis daandii cirrachaa. kana malee sirni abbaa hirree uummata Oromoo lafuma isaa waliin uummata Oromoo dhabamsiisuuf tattaaffataa jiru,magaalota Oromiyaa kan akka. Posts about FXG Oromiyaa written by OromianEconomist. OMN:Oduu Fulbaana 30,2030 Godina Gujii aanaalee gara garaa keessaa humnoota tikaa mootummaatiin namoonni afur qabamanii kan hidhaman yoo ta'unamni tokko ammoo ukkamfamuun himame. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. Gurandhala 26,2014 Naqamte Saboontootni baratootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Onotaa Wallagga Bahaa manneen barnoota akka: M/B Haroo Limmuu sadarkaa 2ffaa, M/B Leeqaa Dullachaa sadarkaa 2ffaa. Oromiyaa and it's neighboring countries Oromia is bordered in the East by Somali and Afar lands and Djibouti, in the West by the Sudan, in the South by Somalia, Kenya and in the North by Abyssinia. Nagarii Leencon himan. Tarkaniiffiin Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Oomisha Albuuda tantalamii qaanxichaa cufuun fudhate kun mootummaa Federaalaa waan hin gammachisneef komii kaaseera. noo Oromiyaa kanaan booda "Ejan-sii" jedhamee kan waamamu Labsii kanaan hundeeffamee jira. Kaayyoon konfireensii nageenya kun inni. Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutuu Giddaatti dhukaasa banameen poolisootni Oromiyaa lama ajjeefamuun namni biraa tokko madaa'e. Waltajjii Marii: Gaaffii fi Deebii Qondaalota ABO Godinaa Kibba-Baha Oromiyaa Waliin Taasifame 00. Jimmaan kibbaan mootummaa naannoo Saba, Sablammootaa fi Uummattoota Kibbaan , kaaba-dhihaan godina Iluu Abbaa Booraan , kaabaan Wallagga Dhihaan , kaaba-bahaan Shawaa Dhihaan. 5 Oromiyaa irraa kan gad lakkifame yoo ta'u Magaalaa Baddeessaa Qarshii Miliyoona 3. kana malee sirni abbaa hirree uummata Oromoo lafuma isaa waliin uummata Oromoo dhabamsiisuuf tattaaffataa jiru,magaalota Oromiyaa kan akka. Naannoo Oromiyaa Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa keessa jiraatu. ilmaan Oromoo 4 rasaasaan madaa'an. Finfinnee, Amajjii 2, 2012 (FBC) – Hojiin Misooma Sululaa fi Kunuunsa Qabeenya uummamaa bara 2012 Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti eegalamee jira. Biiroo jechuun Biiroo Barnoota Oromiyaa yoo ta’u, biiroo jalatti Daayirektoreetii Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa jechuudha. Walqixxummaan korniyaa fi mirgi dubartootaa akka kabajamu heera bara 1987 keewwata35 keessatti kan mirkanaa'e yoo ta'u bu'uruma kanaan Seerri Maatii Oromiyaa fi Seerri Yakkaa Foyya'ee bahes miidhaa fi yakkoota dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jiran maqsuu keessatti shoora guddaa taphachaas jira. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. waraanni wayyaanees daandii marsee akka cabbiitti gadi naqamee ummata harka wal Qaxxaamursee mormii godhaa jiru daawwataa jira. Finfinnee, Hagayya 16,2011(FBC)- Godina Shawaa Lixaa aanaa Cobiitti meeshaan waraanaa seeran alaa eeruu ummataatin qabame. Watch Queue Queue. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. Biiroo jechuun Biiroo Barnoota Oromiyaa yoo ta'u, biiroo jalatti Daayirektoreetii Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa jechuudha. Mormiin uummataa kan Oromiyaa keessaa sun eega gab jedhee booda, oduuwwan hin mirkaneessamiin hedduu tu naannoo sana keessaa dhaga’ama. Finfinnee, Hagayya 27,2011(FBC)- Seeraan ala hidhatanii Oromiyaa keessa socho'uun kanaan booda hin danda'amu jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon. Also Asela is located at 75 km south of Adama town. your password. Manni mare kun dhimmoota gurguddoo garaa garaa irratti mari'atee murtoo armaan gadii dabarseera. Adoolessa 16,2017/ Uummanni Shaggar lixaa rakkoo guddaa keessa jiraachuu Qeerroon naannoo Sana'a addeessan. Finfinnee, Hagayya 27,2011(FBC)- Seeraan ala hidhatanii Oromiyaa keessa socho'uun kanaan booda hin danda'amu jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon. Kanaafuu, ogeessonni gosa barumsa kana qabdan ragaa barumsa keessanii qabattanii waajira Abbaa Taayitaa Geejjibaa Magaalaa ykn Godina dhihoo keessanitti argamutti guyyaa beeksifni kun TVO irra oolee kaaftanii akka galmooftan isin beeksisa. Oromiyaa Godina Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti Bitootessa 10 bara 2018 namoonni 10 raayyaa ittisaa motummaatiin ajjeefamuu fi kanneen biroon 11 madaa'uu aangawonni mootummaa ibsanii jiru. 9) "Muudamaa Gumii Godinaa" jechuun geggeessaa yookiin ogeessa Manneen Murtii godinichaa keessatti sadarkaa addaa addaatti akka. Kabajamoon I/A/Pir. Jiraataan godinichaa. Komiishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa namoota sababa Jijjirama qilleensatiin Hanqinaa Midhaan nyaataa qaqqabeef lammiin lammii isaanii akka deggaraniif haala mijaata uumeen Ummanni Godina Wallaggaa Lixaa Aanaalee 3 midhaan kuntaala kuma tokko ol ummataa Godina addaa Naannaawa finfinnee Aanaa Aqaaqiitiif kennaniiru. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa Manneen Murtii naannichaa irratti jijjiirama bu’uuraa fiduuf hojjachaa jira. [OBN 19 01 2011, Adaamaa]:- Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii fi aanolee Oromiyaa ollaatti rakkoo nageenyaa uumameen ummata irra miidhaan lubbuu, qaamaa fi qabeenyaa qaqqabuu hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa Dr. Hiriirichi, waaree sa’aa ja’a irraa jalqabee haga waaree booda sa’aa sagalii fi walakkaatti geggeessamuu isaa ka nuuf ibse – hirmaataan hiriirichaa fi jiraataan magaalaa Doobbaa – qonnaan-bultoota. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. Guyyaa ayyaana qonnaan bultootaa kana irratti kan hirmaatan Hoggantoota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Itiyoophiyaa, Hoggantoota Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa, Hogganaa Interpraayzii Sanyii Filatamaa Oromiyaa, Hoggantoota, Daarekterootaa fi hojjettoota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa sadarkaa muumicha irra jiran, Hogganaa. awwaanisni kun miidhaa cimaa akka hin dhaqabsiifneef qonnaan bultoonni fi horsiisee. Asela is the capital town of the Zone. akka gabaasa qeerroo naannoo sanaatti rakkoowwaan jireenyaa ilma namaaf barbaachisan kan akka,tajaajila Daandiin, Ibsaa,Bishaan fi kkf guutummaatti surni nama nyaataa mootummaa wayyaanee ummatarraa kuteera uummanni rakkoo guddaa keessatti argama. Jiraattonni godina Booranaa. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. Dhiha Oromiyaa Wallagga, Ona Limmuu Ebantuu fi Aanota Adda Adda Addaa Keessatti Gaaffiin Mirgaa Barattootaan Ka'e Daran Jabaachuun Beekame. Kabajamoon I/A/Pir. Walqixxummaan korniyaa fi mirgi dubartootaa akka kabajamu heera bara 1987 keewwata35 keessatti kan mirkanaa'e yoo ta'u bu'uruma kanaan Seerri Maatii Oromiyaa fi Seerri Yakkaa Foyya'ee bahes miidhaa fi yakkoota dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jiran maqsuu keessatti shoora guddaa taphachaas jira. Ummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa jabeeffatee fi cichoominaan ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafataa jiran akkasumas gooticha Oromoo WBO goleelee Oromiyaa adda addaatti diinarratti tarkaanfilee fudhataa jiru cinaa dhaabbachuun sochiin taasisaa jiru akkasumas jabinni jaarmayaa hawaasa Oromoo biyyoota alaa gartuu faashistii. Waxabajjii 25,2017/Guyyaa Har'aa Ayyaana Iidaa Alfaxrii salaata Duraa fi boodattis Godinaalee Harargee Arsii fi Baalee keessatti Mormiin balaleffanna Mootummaa Abbaa Irree wayyaanee godhamaa jira. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. Qeerroon Bilisummaa Oromoo Godina Baha Oromiyaa Haala Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Waliigalaa Irraatti marii gaggeessuun ibsa ejjennoo qabxii saddetti qabu dabarsuun marii isaanii milkiin Xummuratan. Walii gala akka aanaalee kanneenitti dureeyyiin 133 kaappitaala birrii. Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO) Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO). 2) Itti waamamni Ejansichaa Biiroof ta'a. By Bonsa on March 1, 2016. Lammiiwwan Oromoo sababa adda addaatiin biyyaa bahan gara kuma 40-ttu godina kana keessa jiraata jedhamee tilmaammama. 3 Oromiyaa irraa gad lakkiifameera. kana malee sirni abbaa hirree uummata Oromoo lafuma isaa waliin uummata Oromoo dhabamsiisuuf tattaaffataa jiru,magaalota Oromiyaa kan akka. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. Magaaloti Oromiyaa guguddoon bulchiinsa Federaalaa Diddaan baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa jab Qabsoon Qeerroo Bilisummaan Oromoo Godinaalee Iluu Gaaffiin Mirgaa Ummataa fi Barattoota Oromoo Godin Diddaa barattoota Oromoo irraa sodaa kan godhate m FDG Wallagga, Godina Qellam Aanaa fi Magaalaa Adda. Waggaa 160 lubbuun jiru. Odeeffannoo godina Shawaa Kaabaa. Muummeen Ministeera Itiyoophiyaa Dr Abiy Ahmad fi Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa godina baalee daawwatan. 177/2008 keewwata 35 jalatti tumameera. (BDhKMNO Muddee 3, 2012) - Fooramiin qindoomina qaamolee haqaa naannoo Oromiyaa hundeeffame. Watch Queue Queue. “Oromiyaan godinaa bulchiinsa waraanaa 8tti qoodamtee waraanaan bulfamaa jirti. Jiruuf jireenya hawaasichaa amma tokko sin daawwachiisuuf VOA irraa Tigist Gammee Hagayya darbe. Bakka kana irraa biyyoota kaanitti faca'ee addunyaa garii bira gahe. At least 97 people were killed and hundreds more injured when Ethiopian security forces fired live bullets at peaceful protesters across Oromia region over the weekend, according to credible sources who spoke to Amnesty International. Rakkoo bu’uura misoomaa fi addaan fageenya jiru irraan kan ka’e rakkoo tajaajila saffisaa dhiyeenyatti argachuun walqabatee gaaffii bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf tureef qorannoo karaa Biiroo Pablik Sarvisii Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’ateen booda godinni Baalee, godina Baalee Lixaa fi Baalee Bahaa ta’ee iddoo lamatti akka gurmaa’u sagalee. Oromoo Walloo, Oromoo gara kaaba ol fagaatee jiraatu, kan baayyinaan Naannoo Amaaraa Godina Oromiyaa keessa jiraatu. 27, 2012- Galii Gurgurtaa Kitaaba Ida’amuu irraa argamuun Giddu galli Aadaa Godina Booranaatti akka ijaaramu Ministirri Muummee Dr. 13,130 likes · 194 talking about this. Oomisha albuuda tantalamii. Hanga ammaatti tarkaanfiin golgaa amantiitiin ummata nagaa irratti fudhatame hundi isaa Oromiyaa keessa. Komaand Poostii. Oromiyaa I Itoophiyaa. Oromoo Ituu, kan naannoo Oromiyaa keessa Laga Awaash fi kibba Dirre Dhawaa gidduu jiraatu. Hiriirichi, waaree sa'aa ja'a irraa jalqabee haga waaree booda sa'aa sagalii fi walakkaatti geggeessamuu isaa ka nuuf ibse - hirmaataan hiriirichaa fi jiraataan magaalaa Doobbaa - qonnaan-bultoota. Naannoo Oromiyaa Godina Buunoo Beddellee aanaalee Deeggaa fi Coorraa keessatti hiriiri mormii tibba darbe ture gara jeequmsaatti jijjiiramun namooni baay'een qe'ee isaniirra akka buqqa'anii fi qabeenya heddu akka barbada'uu gochuusa. Oromoo Walloo, Oromoo gara kaaba ol fagaatee jiraatu, kan baayyinaan Naannoo Amaaraa Godina Oromiyaa keessa jiraatu. OBN Muddee 23, 2012- Koreen dhaabbii Caffee Oromiyaa rakkolee hawaasaa mudatan furuuf Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa ni hojjeta jedhan. Manni murtii Waliigala Oromiyaa Iyyaannoo hidhamtoota ilmaan Oromoo itti dhiyaate ilaaluun Adoolessaa 17/2014 Dhaddacha oleen uummaanni Oromoo Manneen hidhaa Godina Lixa shawaa Amboo irraa iyyaannoon dhiyaateef yakka akka hin qabne hubachuun kanneen ol iyyaannoon qaqqabee jiruuf mirgii wabii qarshii 1000 akka eegamuuf ajaja mana murtii. Obbo Dhaqqaboo Eebbaa jedhamu. Taju Shurube. Nile Sat OBN TV SD Nile Sat OBN TV HD Frequency =12645 Frequency =12520. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Lammaa Magarsaa walitti bu'insa uumameen miidhaa namaafi qabeenyarra gaheen gadda itti dhaga'ame ibsanii, abbootiin warraa 300 gara qeesaaniitti deebi'uufi warreen hafanis deebi'anii akka dhaabbataniif mootummaan ni hojjeta jedhaniiru. Mootummaan wayyaanee yeroo dhiyoo baatii tokko keessatti bosona Oromiyaa keessa jiruu fi warashaalee qabeenyaa guddaa qabatee jiruu ibiddaan barbadeessa kan jiru yoo ta'uu, Godina Lixa Shaggar Aanaa Xiiquur Incinniitti kan argamuu bosonnii guddaan ''Bosona Roggee ''jedhamuun kan beekamuu aanaa Xiquur Incinnii keessatti kan argamuu. Warra Qaalluu, laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu. Tajaajila Duulaa kanaan jiraattota godinichaa aanaalee 18 Miiliyoonni 1 tuqaa 8 ol fayyadamoo taasisuuf akka karoorfames himameera. Godina Buunoo Beddelleetti hiriiri mormii gara jeequmsatti jijjiiramun lubbuu namoota galafateera. WBOn tarkaanfii diina irratti fudhate kanaan, qawweelee, rasaasotaa fi meeshaalee gara garaa diina irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaaf Oromoof oolchuun beekameera. T oday, Desalegn is a banker. Waraanni Bilisummaa Oromoo Godinaa Bahaatti waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 18 ol hojii ala taasise. mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoon bulchaa jira jedhu gochaalee suukkanneessaa ummata Oromoo irratti raawatamaa jiruuf gaafatamummaa jalaa akka hin bane beeksifna. Maxxansa OPDO - Official irraa kan fudhatame Finfinneen dachee Oromooti. 177/2008 keewwata 35 jalatti tumameera. Warraaqsa Oromiyaa keessatti eegalame dura dhaabbachuu fi waan dandayeen irratti duuluu akka isaaf malutti mootummaan Wayyaanee aangoo qabu maraan fayyadamee Oromoota hidhuu hojii irraa ari’uu itti fufee jira. Aanaa Cobii ganda Dirree Qabbanaa iddoo addaa Yuubdoo jedhamutti meeshaan seeran alaa kun har'a qabamuu Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii Godina Shawaa Lixaa beeksiseera. Obbo Dhaqqaboo Eebbaa jedhamu. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan. Dhimmi daangaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee dhimma daangaa bulchiinsaa naannoo tokko keessatti geggeeffamu akka ta'es ifatti beekamuu qaba. " Sochii ummata Oromoo kana dhabamsisuuf motummaan Habashaa yeroo adda addaa humna waraana ammayyaa, xiyyaara lolaatti, fayyadamuun konyaalee FDG kessatti. Haaluma kanaan seeronnii fi hojimaatootni bu’a qabeessummaa kenniinsa tajaajilaa irratti rakkoo uumaa turan akka fooyya’an taasifamaa jira. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Kana kana yoo ilaalluufi xiinxallu, qabsoon ABOn durfamu hagam bilchaataafi ulfaata akka ta’e beekuu dandeenya. your password. Wareegama, hidhaa, ajjeechaa fi ukkaamsaa , samicha, lafa irraa buqqa'uu fi walumaa gala gabrummaa waggootii dhibbaa ol darban ummta Oromoo irra gahe xumura itti gochuuf sochiin warraaqsaa sadarkaa ol aanaa dha. Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO) Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO). Gola Oromiyaa: Imala iddoowwan Godinaa Booranaa Magaala yaaiibal'ootti dhalattoota godinichaa biyyaa alaa jiraachaa jiran waliin mariin taa'ame. Biiroo jechuun Biiroo Barnoota Oromiyaa yoo ta’u, biiroo jalatti Daayirektoreetii Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa jechuudha. Manni murtii Waliigala Oromiyaa Iyyaannoo hidhamtoota ilmaan Oromoo itti dhiyaate ilaaluun Adoolessaa 17/2014 Dhaddacha oleen uummaanni Oromoo Manneen hidhaa Godina Lixa shawaa Amboo irraa iyyaannoon dhiyaateef yakka akka hin qabne hubachuun kanneen ol iyyaannoon qaqqabee jiruuf mirgii wabii qarshii 1000 akka eegamuuf ajaja mana murtii. Ummata naanno Benishangul-Gumuz qubatu keeessa sabni alagaa %35 yoo ta'u, kan Sidamaa keessaa garuu % 11. OMN:Oduu Onk. Lammaa Magarsaa walitti bu’insa uumameen miidhaa namaafi qabeenyarra gaheen gadda itti dhaga’ame ibsanii, abbootiin warraa 300 gara qeesaaniitti deebi’uufi warreen hafanis deebi’anii akka dhaabbataniif mootummaan ni hojjeta jedhaniiru. ** Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaa. Oromia News Network - ONN. GODINA ILUU A/BOORAA : Haaluma walfakkaatuun sabboontotni ilmaan Oromoo Godina Iluu A/Booraa guyyaa hundeeffama SBO 26ffaa haala ho'aa ta'een kabajatan, guyyaa kana sababeeffachuun miseensotni Maadhee ABO fi Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo. Gootichi Humna Addaa WBO Kibba Baha Oromiyaa Godina Baalee keessa sossohu Waxabajjii 20 – 23,2016 Onoota Elkarree, Gooroo fi Haroo Dibbee keessatti waraana wayyaanee fi humna faxinoo dabalatee sakattaa WBOf bobbaa irra ture haxii itti hidhuudhaan rukutee loltoota diinaa 27 yeroo ajjeesu, 18 ol ammoo haalaan madeessuu, meeshaalee adda addaa fi. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. Robe Bale Oromia -Roobee Baalee Oromiyaa, Robe, Bale, Ethiopia. A taste and hanger for oppression is the mark of moral deformation. Mootummaan Naannoo Oromiyaa. Oromoo Ituu, kan naannoo Oromiyaa keessa Laga Awaash fi kibba Dirre Dhawaa gidduu jiraatu. Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu'uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Godinaalee Oromiyaa Garagaraa Keessatti Uummanni Ajaja Wayyaanee Lagachuu fi Fesheleessuu Eegale‏ Gabaasa Qeerroo Amajjii 5,2015 Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ayyaanni jijjiirraa bara haarawaa fi guyyaan WBO Amajjii 1/2015 haalaan kabajamee jira. Tajaajila Duulaa kanaan jiraattota godinichaa aanaalee 18 Miiliyoonni 1 tuqaa 8 ol fayyadamoo taasisuuf akka karoorfames himameera. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. OMN:Oduu Sad. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa akka beeksisetti fooramiin hundaa'e, sadarkaa naannoo, godina, magaalaa fi sadarkaa aanaatti koree qindoominaa kan of keessaa qabudha. Teessoo Waajjira Ol'aanaa Ejansichaa Teessoon waajjira ol'aanaa Ejansichaa Magaalaa Finfinnee ta'ee, akkaataa bar-baachisummaa isaatti sadarkaa godinaa, magaalaafi gandoota magaalotaa keessatti. OMN:Oduu Muddee 28,2015 Naannoo Amaaraa Godina Addaa Oromiyaa magaalaa Kamisetti, barattoonni Kolleejjii Barsiisota Kamisee tibba kana mormii isaanii kan dhageesisan yoo ta’u, barattoonni digdama gahan ammoo humnoota tikaa mootummaatiin qabamnii hidhamuun himame. Godinni Godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne kan argamu Oromiyaa. 8 taatu afaan manatti ittiin haasawaniifi kan ittiin barataniis Afaanuma Sidaamaa ta’uu agarra. (SBO Fulbaana 14 Bara 2018) Qeerrowwan Godina Addaa Oromiyaa irraa sa’aatii ammaa kana Magaalaa Guddoo Oromiyaa Finfinnee bifa kanaan seenaa jiru. The Oromo enthusiasm of welcoming the OLF into the Country’s capital is eyeing towards Asmara regardless of some homecoming dissident groups congregating around the helpless place in the name of the organization, but with prefixes and suffixes. Bale (Afan Oromo: Baalee) is one of the zones in the Oromia Region of. Watch Queue Queue. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Godinaalee Oromiyaa: Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne. Hagayya 4/2017 Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksaanitti Lafti Oromiyaa qabeenyaan Uummata Oromoo Harargee Bahaa Muramee Somaalotaaf kannamuu waliin Walqabatee Uummatni Oromoofi Qeerroon dargaggootni Oromoo Warraaqsa Falmanna Mirga abbaa biyyummaa dhoosuun dura dhaabbatan. Komaand Poostii. Naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutti kan argamu Oomishni albuuda Tantalamii Qaanxichaa rakkoo naannoo fi jirattootarraan gaha jiru wajjiin walqabatee akka cufamu murta’eera. Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu'uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Walga'iin Angawootaa OPDO kabinotaa Aanaa, Godinaa fi Oromiyaa akkasumas itti gaafatamtoota Wajjirotaa Secterotaa garaagaraa irraa walitti waamuun Adaamaa Galmaa Abbaa Gadaa jedhamu keessa itti akka L/Habashaatti Fulbaanaa 4/2006 irraa egalee hangaa Fulbaana 16/2006 Oromiyaa keessatti bakka bu'oonni Wayyaanee Muktar Kadirii , Abdulaaziz fi. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Abiyyi Ahmad himan. Riifoormii godinaalee fi aanaalee sirreessuu bara 2000 taasifameen godinni keenya aanaalee 13 fi bulchiinsa magaalaa 1. Lixa Oromiyaa Godina Qellem Wallaggaa Keessatti Tarkaanfii Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Fudhate Sababeeffatuun Agaaziin Uummata magaalaa Gidaamii Dararaa Jiraachuu Gabaasan [SQ, Bitootessa 14,2018] -- Gootichi waraana Bilisummaa Oromoo gaachanni uummata Oromoo WBO Zoonii dhiyaa tarkaanfilee. Poolisii Hawaasaa Gandaa. gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun sababa rakkattoota jedhuun qubachiisee uummata Oromoo jireenya gadadoo keessatti kuffisaa jiraachuun hubatamaa jira. Finfinnee, Hagayya 16,2011(FBC)- Godina Shawaa Lixaa aanaa Cobiitti meeshaan waraanaa seeran alaa eeruu ummataatin qabame. Posts about FXG Oromiyaa written by OromianEconomist. Finfinnee, Amajjii 2, 2012 (FBC) – Hojiin Misooma Sululaa fi Kunuunsa Qabeenya uummamaa bara 2012 Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti eegalamee jira. Hojjattootni Obsa kanaan dura argisiisaaniif galatoomaas. OBN Mudde 21, 2012 - Jiraattotni Godina Buunnoo Beddellee tokko tokko humni addaa Poolisii Oromiyaa Ummata Oromoo qofaaf Osoo hin taane Saboota Sablammootafi Ummattoota biyyattii tiifis wabiidha jedhan. Heerri keenya. Dhiha Oromiyaa Wallagga, Ona Limmuu Ebantuu fi Aanota Adda Adda Addaa Keessatti Gaaffiin Mirgaa Barattootaan Ka'e Daran Jabaachuun Beekame. Gaazexaa Kallacha Oromiyaa BDhKMNOttin torbaniii altokko maxxanfamee kan raabsamu የከለቻ ጋዜጣ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በየሳምንቱ ታትሞ የሚሰራጭ Keleche Oromia. Obbo Dhaqqaboo Eebbaa jedhamu. Aanaalee Oromiyaa hunda irraa poolisootni Oromiyaafi milishoonni lakkofsan murtaa’aa ta’aan hidhannoon guutameefi dirqama gara godinaalee. Kanas akka barumsaaf Dhaloota Qubee kiyyatti toluufan magaalmataa godina sanii irraa, karaa konkolaataa isaa hedduu guddaa tahe qabachuun kanneen karaa san irratti argaman hunda tarreessa. Having the total area of 23881 Km 2, it accounts for about 7 percent of the total area of the Regional State of Oromiya. The Oromo were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation - Abyssinia - with the help of the European. Keessattu dhiya Oromiyaa godinalee Wallaga afranii fi kibba Oromiyaa godinalee Gujii fi Booranaatti gochi dhiyeenya kana raawwatamee ammas aarsaa biraatiif kan nu affeeruu fi qisaasama Hawaasi-Diinagdee nutti fidu kan dande'uusa ni amanna. Oromiyaa Bakkoota Adda Addaatti WBOn Injifannoo Galmeessaa Jiraachuu Ajaji Waraana Bilisummaa Oromoo Beesise (Madda Oduu ABO/MOA/Hagayya 14, 2013) Humni addaa WBO Godina Wallagga Bahaa keessa sosso'u tarkaanfii Hagayya 12, 2013 fudhateen qabeenya miliyoonaan shallagamu barbadeessuu ajaji WBO Godinaa Wallagga Bahaa beeksise. Oromiyaa keessatti bakkawwan har'a hiriirri itti geggeessame keessaa tokko - Harargee Lixaa, aanaa Doobbaa, magaalaa Biyyoo-Karaabaa ti. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Dhihaa Oromiyaa Duguugginsaa sanyii (Genocide ) Oromiyaa keessaatti Ummataa Oromoo irraatti gaggeeffamaa jiruuf mootummaan nannoo Oromiyaa fi Federalaa Wayyaanee adda durummaan itti faafatamummaa jalaa hin bahan. 8 taatu afaan manatti ittiin haasawaniifi kan ittiin barataniis Afaanuma Sidaamaa ta’uu agarra. Gabaasa mana hojii ooditii muummichaa Oromiyaa keessaa:-Galiin mootummaa seera irratti hundaahee sassaabamuufi eegamuu isaa, baajatni caffee Oromiyaan labsame haala diinagdaawaa, si'aawaafi bu'a qabeessa karaa ta'een hojiirra oluusaa mirkaneessuuf odiitiin gaggeeffameera. Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Duukamitti guyyaa dilbataa Fooramii Dargaggootaa 9ffaa jechuun dargaggoota bulchiinsa magaalattii gandoota adda addaa keessatti argaman hunda walitti qabuun wal gahii teessisaa oolanii jiru. Waliigalticha Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii Oromiyaa fi koontiraaktaroota damicharratti bobba'ani har'a kan mallatteesse. 8) "Mana Murtii" jechuun bu'uura Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Faayya'ee Bahe, Labsii Lakoofsa 46/1994, kan hundaa'e Mana Murtii Waliigalaa, Mana Murtii Ol'aanaa fi Mana Murtii Aanaa jechuudha. Warra Qaalluu, laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu. Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa barsiisota, manneen barnootaa, gamtaa maatiifi barataa dhaabbilee deggarsa misoomaa, W aldaa Misooma Oromiyaa, Waldaa Barsiisota Naannoo Oromiyaa, Waldaa Manneen Barnootaa Dhuunfaa Oromiyaa raawwii hojii caalmaa qabu galmeessisan badhaasa waraqaa ragaa, waancaafi koompiitara yoo badhaafaman, barattoonni qormaata. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. Oromiyaa and it's neighboring countries Oromia is bordered in the East by Somali and Afar lands and Djibouti, in the West by the Sudan, in the South by Somalia, Kenya and in the North by Abyssinia. "WBOn Godina Gujii Keessaa Gale Tokkollee Hin Jiru": Jaal Magarsaa Lammii, Ajajaa WBO Zoonii Gujii Bahaa. [OBN 19 01 2011, Adaamaa]:- Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii fi aanolee Oromiyaa ollaatti rakkoo nageenyaa uumameen ummata irra miidhaan lubbuu, qaamaa fi qabeenyaa qaqqabuu hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa Dr. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Kutaan Harargee ammoo buna aaynaa dhaan hunda caalu omishuun. Mudde 21/2015 Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FDG Godina Horroo Guduruu wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii Magaalaa Haratoo keessatti Gootota Qeerroo Barattootaa Oromoo M/B Haratoo sadarkaa 2ffaa,Qophainaa fi sadarkaa 1ffaa, Barsiisota ,Hojjettootaa fi qonnaan bultootaan daran Jabaachuun itti fufe. Dhimma dangaa finfinnee fi godinaa addaa oromiyaarratti seerrii hareeyini bahee kan rako ummata bira godhatee aka hin tahiin bekaamee jira OBN dhimma dangaa Finfinnee fi Godina addaa oromiyaa. Dirreen Sheek Huseen hambaalee- hawwata turistootaa beekamoo naannoon Oromiyaa qabdu. Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u kan itti argamus Oromiyaa gara kaabaatti. The Event had numerous different groups of people participate this year. T oday, Desalegn is a banker. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. At least 97 people were killed and hundreds more injured when Ethiopian security forces fired live bullets at peaceful protesters across Oromia region over the weekend, according to credible sources who spoke to Amnesty International. Having an area of 3,390 km,gelana abaya district is found in the northwestern part of Borena zone it is bordered by southern Ethiopian Peoples Regional state to the west, north and east and Hagere-Marian district to the soth The district also shares part of lake abya with R. Jabeessee Itti Fufuun, Zoonii Kibba Bahaa fi Godina Baha Oromiyaa Keessatti Tarkaanfilee Waraanaa Fi Ergamtoota Diinaa Irratti Fudhateen 38 Ol Hojiin Ala Godhe. Waggaa 160 lubbuun jiru. Ajandaan lagannaa gabaa fi uggura daandii kan biraa shiroota diinni keenya guddaan 'wayyaaneen' roga maraan Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjataa turee fi jiru kan ammallee bifa haareyaan qindaawee daran nurratti raawwatamaa jiru kana kana dura dhaabbachuun mormuu, raayyaa waraanaa akka Oromiyaa keessaa nurraa baasan godhuu dha. WBOn Godina Dhiha Oromiyaa Tarkaanfii Gumaa Baasuu Fudhate. Proojaktichis daandii cirrachaa. Bara kanatti Booranni nama mana 9145 fi walii galatti nama matti hundaa irra 45,725 ta'anni fudhatterra. Naannoo Oromiyaa Godina Buunoo Beddellee aanaalee Deeggaa fi Coorraa keessatti hiriiri mormii tibba darbe ture gara jeequmsaatti jijjiiramun namooni baay’een qe’ee isaniirra akka buqqa’anii fi qabeenya heddu akka barbada’uu gochuusa. your password. Oromoo Walloo, Oromoo gara kaaba ol fagaatee jiraatu, kan baayyinaan Naannoo Amaaraa Godina Oromiyaa keessa jiraatu. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Godinaalee Oromiyaa: Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne. Waxabajjii 24/2018 Godina Kaaba Oromiyaa Walloo Baatee!! Qeerroon meesha jarri diina Hiriira Qiixii irra balaa geessuf itti wal-qunnama ture akkanatti irra fuute Poolisa Oromiyaatif kennitte. To have no idea of what it means to be treated unjustly is to have no moral knowledge. #Breaking_News 'Lafti Keenya Lafee Keeny Lafa Keenya Muranii Kennuun Lafee Keenya Muranii Kennuu Waliin Tokkuma. Rakkoo bu’uura misoomaa fi addaan fageenya jiru irraan kan ka’e rakkoo tajaajila saffisaa dhiyeenyatti argachuun walqabatee gaaffii bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf tureef qorannoo karaa Biiroo Pablik Sarvisii Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’ateen booda godinni Baalee, godina Baalee Lixaa fi Baalee Bahaa ta’ee iddoo lamatti akka gurmaa’u sagalee. ( see fig4) tore is the district capita. bineensoota akkaa qamalee waraabessa qerrensa jaldeessa osolee fi ilbisoota akkaa qarcoo bofa qocaa akkasumaas sinbirrota gosa 55 tu kessati. Nagarii Leencon himan. Tarkaniiffiin Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Oomisha Albuuda tantalamii qaanxichaa cufuun fudhate kun mootummaa Federaalaa waan hin gammachisneef komii kaaseera. Dhimma dangaa finfinnee fi godinaa addaa oromiyaarratti seerrii hareeyini bahee kan rako ummata bira godhatee aka hin tahiin bekaamee jira OBN dhimma dangaa Finfinnee fi Godina addaa oromiyaa. chalabultume. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. #Breaking_News 'Lafti Keenya Lafee Keeny Lafa Keenya Muranii Kennuun Lafee Keenya Muranii Kennuu Waliin Tokkuma. Rakkoo bu'uura misoomaa fi addaan fageenya jiru irraan kan ka'e rakkoo tajaajila saffisaa dhiyeenyatti argachuun walqabatee gaaffii bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf tureef qorannoo karaa Biiroo Pablik Sarvisii Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa dhiyaate irratti bal'inaan erga mari'ateen booda godinni Baalee, godina Baalee Lixaa fi Baalee Bahaa ta'ee iddoo lamatti akka gurmaa'u sagalee. Humni Addaa kun daldala seeraan alaa, kontiroobaandii, daddabarsa meeshaalee waraanaafi rakkoo nageenyaa daangaa naannoleefi biyyoota ollaa giddutti uumamu to'achuu keessatti ga'ee ol. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. Jimma godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessa tokko dha. Baalee Amajjii 1/2012 /TOI/ – Godina Baaleetti Duulli qindaawaa raabsaa qoricha dhibee ija jaamsuu sadarkaa hawaasaatti kennamu har’a jalqabamuusaa Waajjirri Eeggumsa Fayyaa Godinichaa beeksise. WBOn tarkaanfii diina irratti fudhate kanaan, qawweelee, rasaasotaa fi meeshaalee gara garaa diina irraa booji’uun dantaa qabsoo bilisummaaf Oromoof oolchuun beekameera. Kaffaltaan isaatiis Guyyoota itti aananitti kan kaffalamu ta’uu Itti Gaafatamaan Waajjira MWD Godina Harargee Lixaa Obbo Indaalkaacheew Dagafaa himaniiru. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta'uun gabaafamera. Lixa Oromiyaa Godina Qellem Wallaggaa Keessatti Tarkaanfii Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Fudhate Sababeeffatuun Agaaziin Uummata magaalaa Gidaamii Dararaa Jiraachuu Gabaasan [SQ, Bitootessa 14,2018] -- Gootichi waraana Bilisummaa Oromoo gaachanni uummata Oromoo WBO Zoonii dhiyaa tarkaanfilee. Godina Buunoo Beddelleetti hiriiri mormii gara jeequmsatti jijjiiramun lubbuu namoota galafateera. Hawwaasi horsiise bulaa naannoo Oromiyaa godinalee 6: Booranaa, Gujii, Baalee, H/ Bahaa, H/ Lixaa fi Sh/ Baha keessatti argamaan,Godinaleen kunis Aanalee 33 gandoota 654 qabu. Magaaloti Oromiyaa guguddoon bulchiinsa Federaalaa Diddaan baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa jab Qabsoon Qeerroo Bilisummaan Oromoo Godinaalee Iluu Gaaffiin Mirgaa Ummataa fi Barattoota Oromoo Godin Diddaa barattoota Oromoo irraa sodaa kan godhate m FDG Wallagga, Godina Qellam Aanaa fi Magaalaa Adda. Welcome! Log into your account. Naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutti kan argamu Oomishni albuuda Tantalamii Qaanxichaa rakkoo naannoo fi jirattootarraan gaha jiru wajjiin walqabatee akka cufamu murta’eera. Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Naannoo Oromiyaa jechuudha. b) "Mootummaa Naannoo" jechuun Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Warri godinaa, aanaafi hawaasni daandichi keessan ta'uu hubachuun deggarsa taasisuu qabdu jedhan. Mootummaan wayyaanee yeroo dhiyoo baatii tokko keessatti bosona Oromiyaa keessa jiruu fi warashaalee qabeenyaa guddaa qabatee jiruu ibiddaan barbadeessa kan jiru yoo ta’uu, Godina Lixa Shaggar Aanaa Xiiquur Incinniitti kan argamuu bosonnii guddaan ‘’Bosona Roggee ‘’jedhamuun kan beekamuu aanaa Xiquur Incinnii keessatti kan argamuu. Pages in category "Godinaalee Oromiyaa" The following 12 pages are in this category, out of 12 total. Waltajjii Marii: Gaaffii fi Deebii Qondaalota ABO Godinaa Kibba-Baha Oromiyaa Waliin Taasifame 00. Dhiha Oromiyaa Wallagga, Ona Limmuu Ebantuu fi Aanota Adda Adda Addaa Keessatti Gaaffiin Mirgaa Barattootaan Ka'e Daran Jabaachuun Beekame. Oromoon Walloo gara kabaatti hanga Haroo Ashangeetti ol fagaatee kan jiraatu yoo t'u, Oromoon Raayyaa fi Oromoon Yajjuu as jalatti ramadamu. Bakki bunni jalqaba itti argames Dhiha Oromiyaa godinaa Jimmaa keessaa ganda Coocee jedhamtuu dha. Ajandaan lagannaa gabaa fi uggura daandii kan biraa shiroota diinni keenya guddaan 'wayyaaneen' roga maraan Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjataa turee fi jiru kan ammallee bifa haareyaan qindaawee daran nurratti raawwatamaa jiru kana kana dura dhaabbachuun mormuu, raayyaa waraanaa akka Oromiyaa keessaa nurraa baasan godhuu dha. Badiiwwan naamusaa salphaa ilaaluun murtii kennuuf aangoo kan qabu immoo Gumii Godinaa akka ta'e dambii lakk. Having the total area of 23881 Km 2, it accounts for about 7 percent of the total area of the Regional State of Oromiya. Hanga ammaatti tarkaanfiin golgaa amantiitiin ummata nagaa irratti fudhatame hundi isaa Oromiyaa keessa. Ajjeechaan suukaneessaan gidduu kana Kaaba Oromiyaa godinaa Walloo onoota adda addaa keessatti raawátames itti fufuma tarkaanfii faashistummaa fi abbaa irrummaa sirnichaa kan armaan duraa tahuun ifaa dha. Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu'uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Godinaalee Oromiyaa Garagaraa Keessatti Uummanni Ajaja Wayyaanee Lagachuu fi Fesheleessuu Eegale‏ Gabaasa Qeerroo Amajjii 5,2015 Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ayyaanni jijjiirraa bara haarawaa fi guyyaan WBO Amajjii 1/2015 haalaan kabajamee jira. Waxabajjii 25,2017/Guyyaa Har'aa Ayyaana Iidaa Alfaxrii salaata Duraa fi boodattis Godinaalee Harargee Arsii fi Baalee keessatti Mormiin balaleffanna Mootummaa Abbaa Irree wayyaanee godhamaa jira. Gurandhala 26,2014 Naqamte Saboontootni baratootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Onotaa Wallagga Bahaa manneen barnoota akka: M/B Haroo Limmuu sadarkaa 2ffaa, M/B Leeqaa Dullachaa sadarkaa 2ffaa. Proojaktichis daandii cirrachaa. OMN:Oduu Onk. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Oromoo Oromiyaa — W/ri Qonnaa fi Qabeenya umamaa Godina Jimmaa hojjatoomisoomaa dirree tiif gaaffii mirgaa kan sirreefama miindaa biiroo qonna oromiyaa irraa qajeelfama. Jiruuf jireenya hawaasichaa amma tokko sin daawwachiisuuf VOA irraa Tigist Gammee Hagayya darbe. Finfinnee, Bitootessa 11,2011(FBC)- Waliigalteen proojaktoota daandii Oromiyaa 8 mallatteeffame. Wanti barattoota kanaaf. Jimmaan kibbaan mootummaa naannoo Saba, Sablammootaa fi Uummattoota Kibbaan , kaaba-dhihaan godina Iluu Abbaa Booraan , kaabaan Wallagga Dhihaan , kaaba-bahaan Shawaa Dhihaan. Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u kan itti argamus Oromiyaa gara kaabaatti. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa Yeroo ammaa kana MHAA fi hooggantootni isaa sadarkaan jiran walga'ii Paartii Bilxiginnaaf Adaamaa, Aanaa fi magaalaatti lafa nutti dhiphisanii qilleensa nu saamaa jiru. Ummata naanno Benishangul-Gumuz qubatu keeessa sabni alagaa %35 yoo ta'u, kan Sidamaa keessaa garuu % 11. Hanga ammaatti tarkaanfiin golgaa amantiitiin ummata nagaa irratti fudhatame hundi isaa Oromiyaa keessa. T oday, Desalegn is a banker. 16,2012- Aanaalee Baadiyyaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinneetti hojiileen investimeentii hojjetamaa jiran lammiilee kuma 10 oliif carraa hojii uumuun himame. Hawwaasi horsiise bulaa naannoo Oromiyaa godinalee 6: Booranaa, Gujii, Baalee, H/ Bahaa, H/ Lixaa fi Sh/ Baha keessatti argamaan,Godinaleen kunis Aanalee 33 gandoota 654 qabu. Girmaa Amantee kutannoon jiraannaan osoo haalaan hin daangeeffamiin karoora qabame raawwachuun akka danda'amu pirojektii kanarraa hubanneerra. Kaffaltaan isaatiis Guyyoota itti aananitti kan kaffalamu ta’uu Itti Gaafatamaan Waajjira MWD Godina Harargee Lixaa Obbo Indaalkaacheew Dagafaa himaniiru. Farreen QBO Kibba Oromiyaa fi Keeniyaa-Naayroobiitti bobbaafaman April 9, 2015 Oromia Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa. Waggaa 160 lubbuun jiru. Baga Nagaan Dhuftan Godina Shawaa Kaaba. Godina Lixa Shaggar Magaalota akka Baakkoo, Shoboka, Ijaajjii, Geedoo, Baabbicha, Tokkee, Meexxii, Giincii, Olaankomii, Ejeree, Holotaafi Burraayyuu irratti Uummatni Qabeenyaa Lixa Oromiyaa irraa Saamamaa jiru Tokkummaan hanga danda'ametti karaa seeraa qabeessaan to'achuu irratti jabaate hojjechuun Gootota Uummata Oromoo, Qeerroo. Godinaalee Oromiyaa: Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne. WBOn tarkaanfii diina irratti fudhate kanaan, qawweelee, rasaasotaa fi meeshaalee gara garaa diina irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaaf Oromoof oolchuun beekameera. Yaa uummata Oromoo; uummata keenyaa Godina Baha Oromiyaa (Harargee), Kibbaa Oromiyaa (Booranaafi Gujii)fi Kibba baha Oromiyaa (Baalee)f dirmannaan meeshaa waraanaan deeggarame godhamuufi qaba!! 1. Haalli yeroo amma baha Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanota akka Cinaksan, Gursumiifi gandoota baadiyaa Oromiyaa Barargee bahaa irraan uummata Oromoo irratti yakki waraanaz poolisoota maqaaf liyyuuhayilii Somaaliyaa jedhamaniifi mootummaa wayyaaneen hidhachiifamaniin gaggeeffamaa jiru dura uummatni Oromoo waan qabnuun dura dhaabbachuun of. bineensoota akkaa qamalee waraabessa qerrensa jaldeessa osolee fi ilbisoota akkaa qarcoo bofa qocaa akkasumaas sinbirrota gosa 55 tu kessati. your password. Oromoo Ituu, kan naannoo Oromiyaa keessa Laga Awaash fi kibba Dirre Dhawaa gidduu jiraatu. Oromiyaa keessatti bakkawwan har'a hiriirri itti geggeessame keessaa tokko - Harargee Lixaa, aanaa Doobbaa, magaalaa Biyyoo-Karaabaa ti. Uummanni Oromoo garuu. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa akka beeksisetti fooramiin hundaa'e, sadarkaa naannoo, godina, magaalaa fi sadarkaa aanaatti koree qindoominaa kan of keessaa qabudha. Qeerroon Qeerreensa!!. Godinni Godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne kan argamu Oromiyaa. Folders My Documents Recent Documents. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa Yeroo ammaa kana MHAA fi hooggantootni isaa sadarkaan jiran walga'ii Paartii Bilxiginnaaf Adaamaa, Aanaa fi magaalaatti lafa nutti dhiphisanii qilleensa nu saamaa jiru. Haalli jiru baay'ee muddaa fi rakkoo guddaatti kan adeema jiru waan ta'eef manni murtii waliigala Oromiyaa kanuma irraa ka'uun dhaddacha guyyaa har'aa Oleen ilmaan Oromoo irratti himanni dhiyaatee soba, ragaa qabatamaa kan hin qabne ta'uu hubachuun hidhamtoota irra caalaaf irra deebi"uun qorannaan akka godhamuuf, Yakki dhiyaacha. Oromiyaa keessatti bakkawwan har’a hiriirri itti geggeessame keessaa tokko - Harargee Lixaa, aanaa Doobbaa, magaalaa Biyyoo-Karaabaa ti. OBN Mudde 21, 2012 - Jiraattotni Godina Buunnoo Beddellee tokko tokko humni addaa Poolisii Oromiyaa Ummata Oromoo qofaaf Osoo hin taane Saboota Sablammootafi Ummattoota biyyattii tiifis wabiidha jedhan. Murtoo Kaabinee MNO (BDhKMNO Muddee 21/2012)- Manni Marii Bulchiins a Mootummaa Naannoo Oromiyaa walga’ii idilee 3ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa 21/2012 geggeesseen godinni Baalee godina lamatti akka gurmaa’uu akkasumas dhimmoota gurguddoo garaa garaa irratti mari’atee murtoo armaan gadii dabarseera. Koreen dhaabbii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa kutaalee hawaasaa mari'achiisuun, dhaabbilee fi piroojektoota bulchiinsa Magaalaa Walisoo keessatti argaman daawwataniiru. Naannoo Oromiyaa Godina Buunoo Beddellee aanaalee Deeggaa fi Coorraa keessatti hiriiri mormii tibba darbe ture gara jeequmsaatti jijjiiramun namooni baay’een qe’ee isaniirra akka buqqa’anii fi qabeenya heddu akka barbada’uu gochuusa. Weerarri dhihoo kana godina Harargee kallattii, Cinaaqsan, Mi'eessoo fi Godina Baaleetiin Oromiyaa irratti baname kanuma mul'isa. Waxabajjiin 16 Guyyaan SBO Godinoota Oromiyaa gara garaa keessatti kabajame. Qeeroo Aanaa Jalduu Magaalaa Goojjoo Dhaabni OFC duula na filadhaa guutuu Oromiyaa irratti gaggeessaa jiruun isaa beekamadha. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. Dhuguma Hiriyaa qabu laata?( This man is called Dhakabo Ebba. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Hiriirichi, waaree sa’aa ja’a irraa jalqabee haga waaree booda sa’aa sagalii fi walakkaatti geggeessamuu isaa ka nuuf ibse – hirmaataan hiriirichaa fi jiraataan magaalaa Doobbaa – qonnaan-bultoota. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan. It is located at 175 km from Finfinne on Finfinne-Adama-Bale Robe main road. 16,2012- Aanaalee Baadiyyaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinneetti hojiileen investimeentii hojjetamaa jiran lammiilee kuma 10 oliif carraa hojii uumuun himame. Carraan hojii kun kan uumame abbootiin qabeenyaa 63 kaappitaala birrii biiliyoona 4 fi miiliyoona 300 fi miiliyoona 9'n hojii eegalaniini. 177/2008 keewwata 35 jalatti tumameera. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. 13K views · Yesterday. Having the total area of 23881 Km 2, it accounts for about 7 percent of the total area of the Regional State of Oromiya. Carraan hojii kun kan uumame abbootiin qabeenyaa 63 kaappitaala birrii biiliyoona 4 fi miiliyoona 300 fi miiliyoona 9’n hojii eegalaniini. Baga Nagaan Dhuftan Godina Shawaa Kaaba. Waraanni Bilisummaa Oromoo Godinaa Bahaatti waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 18 ol hojii ala taasise. Oromiyaa bakkoota heddutti Salaata duraaf salaata boodas Mormiin Fincila. Kibba Oromiyaa Godina Gujii Aanaa Ooddoo Shaakkisoo keessatti Adooleessa 8,2019 ilma Oromoo Shaqalaa Kurreessaa tika mootummaa fi bulchitoota gandaan ajjeefame. Lammiiwwan Oromoo sababa adda addaatiin biyyaa bahan gara kuma 40-ttu godina kana keessa jiraata jedhamee tilmaammama. Manni murtii Waliigala Oromiyaa Iyyaannoo hidhamtoota ilmaan Oromoo itti dhiyaate ilaaluun Adoolessaa 17/2014 Dhaddacha oleen uummaanni Oromoo Manneen hidhaa Godina Lixa shawaa Amboo irraa iyyaannoon dhiyaateef yakka akka hin qabne hubachuun kanneen ol iyyaannoon qaqqabee jiruuf mirgii wabii qarshii 1000 akka eegamuuf ajaja mana murtii. Kabajamoon I/A/Pir. Ummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa jabeeffatee fi cichoominaan ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafataa jiran akkasumas gooticha Oromoo WBO goleelee Oromiyaa adda addaatti diinarratti tarkaanfilee fudhataa jiru cinaa dhaabbachuun sochiin taasisaa jiru akkasumas jabinni jaarmayaa hawaasa Oromoo biyyoota alaa gartuu faashistii. Mootummaan biyya bulchaa jiru, godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee maagaalaawwan Gafarsaa, Burraayyuu, Hoolotaa. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Copyright 2018 Oromia East Wallaga Zone Portal. '' Qabsoon Bilisummaa Oromoo Faashinii baraa mitii hadhaa'eetu minyaa'a bu'aa wareegamaati''. Jimma godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessa tokko dha. 13K views · Yesterday. Finfinnee, Amajjii 2, 2012 (FBC) – Hojiin Misooma Sululaa fi Kunuunsa Qabeenya uummamaa bara 2012 Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti eegalamee jira. Uummanni Oromoo garuu. SBO - Humni Addaa WBO Dhiha Oromiyaa keessatti argamu loltootaa fi basaasota wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatu jabeessaa kan jiru oggaa ta'u, Hagayya 29, 2015 Godina Baha Wallaggaa Ona Geetee bakka Gabaa Jimaataa jedhamutti ergamtoota sirna wayyaanee hojii basaasummaa geggeessan irratti tarkaanfii fudhateen 3 ajjeessuu Oduun Tarkaanfii Waraanaa Ajaja WBO Dhiha Oromiyaa irraa SBO. Komaand Poostii. Also Asela is located at 75 km south of Adama town. Hooggansa Abbaa Torbee Godina Kibba Baha Oromiyaa Irraa! Guyyaa 13-03-2019 Via Caalaa Hayiluu Abaataa Xalayaa Banaa Ummata Oromoo Bl'aaf, Addatti Ammoo Ummata Keenya Godina Kibba Baha Oromiyaa Godinoota Kanneen Akka Arsii (Asallaa), Arsii Lixaa (Shashamannee)fi Baalee (Roobee Baalee)f! Dhimmi:-Nageenyummaa Biyya. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata Oromoo deebisee gonfachiisuuf falmaa hadhaawaa godhaa jiruun diina isaa kuffisee kufaa, injifannoolee boonsaa. Balinii lafaa naannoo horsiisee bulaa oromiyaa waligalaa iskuuweer kiloomeetraa 152,070 dha, ballinni kun ball'ina naannoo Oromiyaa keessaa %43 akka ta'e ragaalee adda. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Maqaaan Jimma kuni maqaa mootummaa Jimmaa durii kan Kafaa wajjiin bara 1932 kessatti walitti makamani irra dhufe. OMN:Oduu Fulbaana 30,2030 Godina Gujii aanaalee gara garaa keessaa humnoota tikaa mootummaatiin namoonni afur qabamanii kan hidhaman yoo ta’unamni tokko ammoo ukkamfamuun himame. Kanuma waliin WBOn gama isaatiin tarkaanfii of ittisuu irratti. Girmaa Amantee kutannoon jiraannaan osoo haalaan hin daangeeffamiin karoora qabame raawwachuun akka danda'amu pirojektii kanarraa hubanneerra. Magaaloti Oromiyaa guguddoon bulchiinsa Federaalaa Diddaan baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa jab Qabsoon Qeerroo Bilisummaan Oromoo Godinaalee Iluu Gaaffiin Mirgaa Ummataa fi Barattoota Oromoo Godin Diddaa barattoota Oromoo irraa sodaa kan godhate m FDG Wallagga, Godina Qellam Aanaa fi Magaalaa Adda. Warri godinaa, aanaafi hawaasni daandichi keessan ta'uu hubachuun deggarsa taasisuu qabdu jedhan. Waltajjii Marii: Gaaffii fi Deebii Qondaalota ABO Godinaa Kibba-Baha Oromiyaa Waliin Taasifame 00. Having an area of 3,390 km,gelana abaya district is found in the northwestern part of Borena zone it is bordered by southern Ethiopian Peoples Regional state to the west, north and east and Hagere-Marian district to the soth The district also shares part of lake abya with R. Keessattu dhiya Oromiyaa godinalee Wallaga afranii fi kibba Oromiyaa godinalee Gujii fi Booranaatti gochi dhiyeenya kana raawwatamee ammas aarsaa biraatiif kan nu affeeruu fi qisaasama Hawaasi-Diinagdee nutti fidu kan dande’uusa ni amanna. Waraanni Wayyaanee fi Liyyuu Poolis Somaalee Waxabajjii 9, 2018 Affaar keessa kutanii lafoota Oromiyaa kilo meetira 60 ol kessa seenuun ummata nagaa naannoo Mi’eessootti jimlaan fixan. 12 For mata duree hirmaannaafi fayyadamummaa olaanaa nageenyaafi misooma horsiisee bulaa haaromsa keenyaaf jedhuun godina. Proojaktichis daandii cirrachaa. Dhimma dangaa finfinnee fi godinaa addaa oromiyaarratti seerrii hareeyini bahee kan rako ummata bira godhatee aka hin tahiin bekaamee jira OBN dhimma dangaa Finfinnee fi Godina addaa oromiyaa. Badiiwwan naamusaa salphaa ilaaluun murtii kennuuf aangoo kan qabu immoo Gumii Godinaa akka ta'e dambii lakk. The Oromo were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation - Abyssinia - with the help of the European. Waajjirri Komishinii Poolisii Oromiyaa Magaala gudditti Oromiyaa, Finfinnee keessatti kutaa Magaalaa Qiirqoos, aanaa 04 iddoo Laanchaa jedhamutti argama. Qajeelchota Poolisii Sadarkaa Aanaa. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa Manneen Murtii naannichaa irratti jijjiirama bu’uuraa fiduuf hojjachaa jira. Oromia News Network - ONN. Walii gala akka aanaalee kanneenitti dureeyyiin 133 kaappitaala birrii.

;